Prevádzka

ProClinic, s.r.o.
Orešianska 5 Trnava 91701
0910 583 047

Fakturačné údaje

ProClinic, s.r.o.
IČO 51917688
DIČ 2120849104
Sídlo: Halenárska 8753/13A, 917 01 Trnava
Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 43083/T

    Menu